Vår Uppgift är att göra dig Naturligt Vis!

Vi erbjuder utbildning och träning i skogskunskap, överlevnad och teamutveckling i skarpt läge för privatpersoner, grupper och företag. Vi är yrkesofficerare och överlevnadsinstruktörer inom Försvarsmakten med en lång erfarenhet av att träna soldater och officerare inom överlevnad och lagutveckling. Vi har ett brinnande intresse för skog, överlevnad, natur, jakt och fiske. Vi arbetar naturligtvis utifrån de senaste kunskaperna när det gäller människa och natur. Vi ger dig chansen att öka ditt naturförtroende genom att ta del av de erfarenheter och färdigheter vi har fått genom kurser och beprövad erfarenhet.